วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม สดุดี 103:14-16 “ผงคลี”

ผู้เขียนตระหนักดีว่า พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้าง และพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนจากผงคลีดิน ตามพระฉายาของพระองค์ แต่เพราะมนุษย์ไม่เชื่อฟัง ทำบาป ผลที่ตามมาคือ มนุษย์ทุกคนจะต้องตายและกลับกลายเป็นผงคลีดินอีกครั้งหนึ่ง (ปฐมกาล 3:1-24)

Q1 ผู้เขียนได้พยายามที่เตือนสติเราอย่างไรจากคำว่า “หญ้า” “ดอกไม้ในทุ่งนา” กับวันเวลาของชีวิตที่เรามีอยู่วันนี้?
Q2 คุณรู้หรือไม่ว่า วันหนึ่งคุณต้องจากโลกใบนี้ไป อะไรคือสิ่งที่คุณได้ทิ้งไว้เบื้องหลัง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *