วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม สดุดี 103:17-18 “ทุกวัน”

ความรักที่ผู้เขียนในพระคัมภีร์ตอนนี้ ไม่แตกต่างจากความรักของพระเจ้าที่บรรยายไว้ในบทเพลงคร่ำครวญ 3:22-23 ที่ว่า “ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก”

Q1 ผู้เขียนได้ให้เคล็ดลับในการที่จะสัมผัสกับความรักของพระเจ้าในทุกๆ วันได้อย่างไร?
Q2 คิดถึงความรักของพระเจ้าที่ปรากฏในชีวิตของคุณ เมื่อวานนี้ และวันนี้ อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *