เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 6 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 13:1-27

บทที่ 13 มีบทเรียนสองอย่างเพื่อสื่อพระวจนะของพระเจ้า 13:1-11 ใช้ผ้าคาดเอวที่ถูกซ่อนไว้ในซอกหินบริเวณแม่น้ำยูเฟรติสแล้วเปื่อยเสีย มาเปรียบกับคนยูดาห์ที่ออกห่างจากพระเจ้าไปไหว้รูปเคารพ จึงกลายเป็นสิ่งที่ใช้การไม่ได้ 13:12-14 ไหเหล้าที่เต็มเปรียบเสมือนพระพิโรธของพระเจ้าเต็มขนาดจะมาถึงคนยูดาห์ หากคุณเป็นหนึ่งในคนยูดาห์ในสมัยนั้น เมื่อได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเช่นนี้คุณจะตอบสนองอย่างไร? เพราะอะไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *