วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2 พงศาวดาร 30:1-31:1 “กลับมาหาพระเจ้า”

เฮเซคียาห์รู้ว่า เป็นเวลานานแล้วที่ประชาชนอิสราเอลห่างเหินจากพระเจ้า หันไปนมัสการพระอื่นๆ โดยเฉพาะในยุคของกษัตริย์อาหัสพระบิดาของพระองค์ ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะกลับมาหาพระเจ้า เฮเซคียาห์จึงส่งคนเดินหนังสือบอกข่าวไปยังอิสราเอลและยูดาห์ว่า จะมีการถือเทศกาลปัสกาในกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งมีทั้งเสียงที่คัดค้าน และสนับสนุน

Q1 อะไรคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนหันกลับมาหาพระเจ้า? (ข้อ 12, 19-20, 26, 27, 31:1)
Q2 มีสิ่งใดในชีวิตของคุณที่ทำให้คุณหันหลังให้กับพระเจ้า อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะละทิ้งสิ่งเหล่านั้น และกลับมาหาพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *