เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 7 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 14:1-22

บทที่ 14 กล่าวถึงการปรับโทษของพระเจ้าทำให้เกิดความแห้งแล้ง เยเรมีย์ตอบสนองด้วยการอธิษฐาน การกระทำของเยเรมีย์สอนคุณอย่างไรในการเผชิญหน้ากับความแห้งแล้งในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *