วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2 พงศ์กษัตริย์ 20: 1– 11 “ยืดชีวิต”

เฮเซคียาห์เป็นอีกคนหนึ่งที่มีประสบการณ์อัศจรรย์ส่วนตัวกับพระเจ้า โดยพระเจ้าทรงยืดชีวิตของเฮเซคียาห์ออกไปอีก 15 ปี โดยใช้เงาที่ย้อนหลังมาสิบขั้นในนาฬิกาแดดของอาหัสเป็นหมายสำคัญ

Q1 อะไรคือเหตุผลที่พระเจ้าทรงยืดเวลาชีวิตของเฮเซคียาห์ออกไปอีก 15 ปี? (ดูข้อ 5-6 ประกอบ)
Q2 คุณคิดว่า พระเจ้าทรงมีเหตุผลอะไรในการที่ทรงอนุญาตให้คุณยังมีชีวิตอยู่วันนี้ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *