วันอังคารที่ 7 สิงหาคม ปฐมกาล 2:4-25 “เพศ”

ในสังคมปัจจุบันเรื่องเพศกลับกลายเป็นเรื่องที่น่าอับอาย น่าเกลียด สกปรก และด้อยค่า การนอกใจคู่สมรสถือเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เราพบว่า เรื่องเพศเป็นเรื่องปกติในชีวิตแต่งงาน เป็นสิ่งที่ดี สวยงาม และเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้

Q1 คุณคิดว่า ทำไมพระเจ้าจึงกำหนดให้การมีเพศสัมพันธ์อยู่กรอบของชีวิตแต่งงาน (สามี-ภรรยา) และมีเฉพาะกับผู้ชายและผู้หญิง? (ดูข้อ 23, 25 ประกอบ)
Q2 คุณจะเตรียมตัว และรักษาความบริสุทธิ์ในเรื่องเพศของคุณ จนกว่าจะถึงการแต่งงานได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *