เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 8 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 15:1-21

ข้อ 1-9 เป็นการตรัสตอบจากพระเจ้าต่อคำอธิษฐานทูลขอที่บันทึกในบทที่ 14 ข้อ 10-25 กล่าวถึงความรู้สึกของเยเรมีย์ท่านระบายความรู้สึกสับสนในใจและความกดดันจากการปกครองและศาสนา เนื่องจากผู้ปกครองและผู้นำศาสนาต่างก็นำประชากรเข้าสู่ความบาป เยเรมีย์จำต้องกล่าวโทษกษัตริย์และผู้ปกครอง ทั้งประกาศจุดจบของกรุงเยรูซาเล็ม ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อผู้นำ และผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรที่จะนำสมาชิกในน้ำพระทัยของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *