วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม ฮักกัย 1:1-15 “ถึงเวลาแล้ว”

ฮักกัยเดินทางมาที่กรุงเยรูซาเล็มหลังเอสรา และมาในเวลาที่เหมาะสม เพราะการก่อสร้างพระวิหารถูกขัดขวาง และประชาชนต่างท้อถอยและหมดกำลังใจในการซ่อมแซมพระวิหาร (เอสรา 4:4; 5:1) โดยประชาชนได้กล่าวกันโดยทั่วไปด้วยความสงสัยว่า “เวลาที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้านั้นยังมาไม่ถึง” (ข้อ 2) และดูเหมือนว่า ประชาชนจะหันกลับไปซ่อมแซมบ้านเรือนของตนเองแทน

Q1 ทำไมคำถามของพระเจ้าที่มาถึงอิสราเอลผ่านทางฮักกัยในข้อ 4-10 จึงเร้าใจให้ประชาชนกลับมาซ่อมแซมพระวิหารอีกครั้งหนึ่ง?
Q2 คริสตจักรของเรากำลังจะก่อสร้างอาคารหลังใหม่ พระเจ้าทรงเร้าใจคุณให้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างครั้งนี้อย่างไร? (อธิษฐานเผื่อ ถวายทรัพย์ ร่วมเสนอความคิด เข้ามาช่วยดูแลการก่อสร้าง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *