วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2 เธสะโลนิกา 2:1-12 “คนนอกกฏหมาย”

มีการแอบอ้าง และหลอกลวงว่า วันเวลาแห่งการพิพากษาของพระเจ้ามาถึงแล้ว ทำให้เกิดการวิตกกังวล และบางคนก็หลงเชื่อ ละทิ้งความเชื่อในพระเจ้า ซึ่งเปาโลได้กล่าวเตือนในจดหมายฉบับแรกแล้ว (1 เธสะโลนิกา 4:13-5:11) แต่การหลอกลวงก็ยังมีอยู่ และความเข้าใจผิดก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข เปาโลจึงต้องเขียนมาย้ำเตือนในเรื่องนี้อีกครั้ง โดยเพิ่มเติมว่า จะมีคนนอกกฎหมาย หรือ ปฏิปักษ์พระคริสต์ ปรากฏขึ้น และจะกระทำการอัศจรรย์ และหมายสำคัญอันเป็นเท็จมากมาย เพื่อจะหลอกลวงผู้คนให้หลงจากทางของพระเจ้า

Q1 แม้ว่าจะมีคนนอกกฎหมาย หรือ ปฏิปักษ์พระคริสต์ ปรากฏขึ้น ทำการอัศจรรย์ ประกาศตนว่า เป็นพระเจ้า และมีผู้คนมากมายติดตาม แต่ผลลัพธ์สุดท้ายที่จะเกิดขึ้นคือ….? (ดูข้อ 8, 12 ประกอบ)
Q2 ในปัจจุบันมีคำพยากรณ์ หมายสำคัญ และการอัศจรรย์มากมายเกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าในประเทศไทย แต่ไม่ได้หมายความว่า ทุกคำพยากรณ์ ทุกหมายสำคัญ และทุกการอัศจรรย์มาจากพระเจ้า จงพิสูจน์ทุกสิ่งเหมือนที่ยอห์นกล่าวเตือนใน 1 ยอห์น 1:4 ว่า “ท่านที่รักทั้งหลาย อย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆ วิญญาณ แต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆ ว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากจาริกไปในโลก”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *