วันเสาร์ที่ 8 กันยายน ยอห์น 15:1-27 “ใคร่ครวญ”

การใคร่ครวญในอีกมุมหนึ่งคือ การหยุดคิดและพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คิดแล้วคิดอีก จนความรู้ ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในสมองจะเปลี่ยนแปลงเป็นการกระทำที่มองเห็นได้

Q1 อธิษฐาน และอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ ให้ภาพของเนื้อหาทั้งหมดอยู่ในความคิดของคุณ
Q2 อธิษฐาน ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเรียนที่คุณได้รับจากการใคร่ครวญพระคัมภีร์ตอนนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *