วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน กิจการ 16:1-5 “ผมชื่อทิโมธี ผมเป็นลูกครึ่ง”

ชีวิตของทิโมธีเป็นชีวิตที่น่าค้นหาโดยเฉพาะการรักษาความเชื่อท่ามกลางสังคมที่ไม่เชื่อพระเจ้า และเกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อไม่ได้เชื่อพระเจ้า และชื่อเสียงของทิโมธีไม่ได้ดีแค่ในบ้านเกิดเมืองนอนเท่านั้นแต่ยังเป็นที่รู้จักในเมืองอิโคนียูมด้วย

Q1 อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ทิโมธีสามารถรักษาความเชื่อไว้ได้ แม้ว่าจะเติบโตมาท่ามกลางสังคมที่ไม่เชื่อในพระเจ้า? (ดูข้อ 1 และ 2 ทิโมธี 1:5; 3:14-15 ประกอบ)
Q2 คุณจะถ่ายทอด และส่งต่อความเชื่อในพระเจ้าที่คุณมีให้ลูกหลานของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *