วันพุธที่ 12 กันยายน 2 ทิโมธี 1:3-7 “ทิโมธีผู้ขี้อาย”

ในอีกด้านหนึ่งเราพบว่า ทิโมธีค่อนข้างจะขี้อาย ไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออก และประหม่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนที่เกิดในเมืองใหญ่ อาจเป็นเพราะเมืองลิสตราที่เป็นบ้านเกิดของทิโมธีเป็นเมืองเล็กๆ และอยู่ห่างไกลความเจริญ และเราพบว่าเมื่อทิโมธีต้องเดินทางไปที่เมืองโครินธ์ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ เปาโลเขียนจดหมายไปฝากฝังพี่น้องที่นั่นว่า “เมื่อทิโมธีมาหาท่าน จงให้เขาอยู่กับท่านโดยมิให้เขาเกิดความกระดาก เพราะว่าเขาทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับข้าพเจ้า เหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดประมาทเขา แต่จงช่วยให้เขาเดินทางไปโดยสันติสุข เพื่อจะกลับมาหาข้าพเจ้าได้ เพราะข้าพเจ้ากำลังคอยเขากับพวกพี่น้องอยู่” (1 โครินธ์ 16:10-11)

Q1 อะไรทำให้เปาโลมองข้ามจุดอ่อนในเรื่องนี้ของทิโมธี และมีความเชื่อว่า ทิโมธีจะทำการใหญ่ได้?
Q2 ถ้าพระเจ้ามองข้ามจุดอ่อนในชีวิตของคุณ พระองค์จะใช้คุณทำการงานของพระองค์ในด้านใด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *