วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน ฟีลิปปี 2:19-24 “ทิโมธี เพื่อนร่วมรับใช้”

แม้ว่าอายุระหว่างเปาโลกับทิโมธีจะห่างกันจนเป็นพ่อและลูกกันได้ แต่สิ่งนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคเลยสำหรับงานรับใช้ เราพบว่าชื่อของทิโมธีปรากฏในทุกๆ แห่งที่เปาโลและสิลาสเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐ และตัวของทิโมธีก็พิสูจน์ตนเองให้เห็นว่า แม้ว่าเขาจะเป็นเด็กหนุ่ม ขี้อาย แต่เขาก็ไม่เคยทอดทิ้งเพื่อนผู้รับใช้อย่างเปาโลให้ทำงานรับใช้เพียงคนเดียว

Q1 เปาโลได้พูดถึงคุณสมบัติของทิโมธี ที่ท่านได้พบเห็นเมื่อทำงานร่วมกันอะไรบ้าง?
Q2 คุณอยากมีคุณสมบัติในการรับใช้เหมือนทิโมธีในเรื่องใดบ้าง? เพราะอะไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *