วันอังคารที่ 18 กันยายน ปฐมกาล 32:1-12 “ปัญหาเก่า”

ยาโคบกำลังเดินทางกลับมาที่บ้านเกิด และเขารู้ว่า เขาต้องพบกับเอซาวผู้เป็นพี่ชาย ซึ่งมีปัญหาเก่าที่ยังไม่ได้สะสางกันอยู่ นั้นคือ การที่ยาโคบหลอกลวงเอาพรสิทธิบุตรหัวปีไปจาก
เอซาว และขณะนี้เอซาวกำลังเดินทางมาพบตัวเขาพร้อมพวกอีก 400 คน สิ่งนี้ถึงกับทำให้ยาโคบสติแตก คิดว่า เอซาวต้องมาฆ่าตัวเองและคนในครอบครัวแน่ๆ นอกจากนี้พระคัมภีร์ยังบันทึกไว้ว่า “ยาโคบมีความกลัวและเป็นห่วงยิ่งนัก” (ข้อ 7)

Q1 ยาโคบตอบสนองต่อความกลัวที่เกิดขึ้น โดยการอธิษฐานต่อพระเจ้า ในคำอธิษฐานของยาโคบ เขาทูลขอพระเจ้าอย่างไรบ้าง? (ข้อ 9-12)
Q2 คุณมีปัญหาเก่าๆ ที่ยังไม่สะสางหรือไม่ จนทำให้ชีวิตของคุณอยู่ในความหวาดกลัว ขอให้ฟีลิปปี 4:6-7 ที่กล่าวว่า “อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์” เป็นจริงในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *