วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน กิจการ 13:1-12 “เกาะไซปรัส”

เกาะไซปรัสเป็นเกาะที่อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไม่ห่างไกลจากเมืองอันติโอก โดยที่เกาะแห่งนี้มีคริสเตียนหลายคนไปอาศัยอยู่ที่นั่น เพราะเหตุการณ์ข่มเหงอันเนื่องมาจากสเตเฟน (กิจการ 8:1-4; 11:19-20) แม้แต่ยอห์นก็ยังหนีมาอาศัยอยู่ที่นี่ (ข้อ 5) ซึ่งในเกาะไซปรัสนี้ก็มีเมืองต่างๆ กระจายอยู่ทั่วเกาะ โดยเมืองแรกที่เปาโลทำการประกาศคือเมืองปาโฟส ซึ่งเป็นหัวเมืองของอาณาจักรโรม โดยในเมืองนี้มีการนับถือรูปเคารพ และมีการเน้นเรื่องของการทำวิทยาคม ไสยศาสตร์ต่างๆ

Q1 ผู้ว่าราชการเมืองเชิญบารนาบัส และเซาโล (เปาโล) มาเพื่อจะฟังพระวจนะของพระเจ้า แต่เปาโล กลับทำการอัศจรรย์ด้วยการทำให้เอลีมาสคนทำวิทยาคมตาบอด คุณคิดว่าทำไมเปาโลจึงทำเช่นนั้น? (ดูข้อ 12 ประกอบ)
Q2 การประกาศข่าวประเสริฐอาจจะมี “รูปแบบในการประกาศ” ที่แตกต่างกันไป แต่เราต้องไม่ลืมว่าเนื้อหาของข่าวประเสริฐมีเพียงเรื่องเดียวคือ “ความรอดที่มีมาทางพระเยซูคริสต์”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *