วันอังคารที่ 25 กันยายน กิจการ 14:1-7 “เมืองอิโคนียูม”

เมืองอิโคนียูม เมืองลิสตรา และเมืองเดอร์บี เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรโรมัน โดยทั้งสามเมืองนับถือศาสนาที่ผสมผสานกัน ในขณะเดียวกันก็มีคนยิวจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่ด้วย

Q1 ดูเหมือนว่าการประกาศข่าวประเสริฐ และการทำการอัศจรรย์ของเปาโลจะได้รับการตอบสนองที่ดี แต่ขณะเดียวกันก็มีการต่อต้านที่รุนแรงด้วย ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? (ดูข้อ 2, 5 ประกอบ)
Q2 แม้ว่าจะมีการต่อต้านเกิดขึ้น แต่ผลดีที่ตามมาคือ ข่าวประเสริฐได้ถูกประกาศไปยังหัวเมืองรอบๆ (ข้อ 7) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *