วันเสาร์ที่ 29 กันยายน กิจการ 16:16-34 “เมืองฟีลิปปี II”

แม้ว่าพระเจ้าจะทรงนำและเปิดทางให้เปาโลกับสิลาสมาประกาศที่เมืองฟีลิปปี ซึ่งในระหว่างทางเปาโลได้ขับผีออกจากทาสสาวคนหนึ่งที่มีผีสิง และคอยทำนายทายทัก ทำเงินเป็นจำนวนมากให้กับนาย ทำให้นายของทาสหญิงคนนี้ไม่พอใจ หาเรื่องจับเปาโลกับสิลาสโบยตีและติดคุก

Q1 พระเจ้าทรงเปลี่ยนเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับเปาโลและสิลาส ให้เป็นความชื่นชมยินดีได้อย่างไร? (ดูข้อ 31-34 ประกอบ)
Q2 คุณจะเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการข่มเหง ความทุกข์ยากลำบาก เพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *