เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 10 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 17:1-27

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง “การวางใจในพระเจ้า” และ “การวางใจในมนุษย์” (ข้อ 5-10) ?  ในการดำเนินชีวิตของคุณ คุณไว้วางใจในสติปัญญา และกำลังของมนุษย์ (ของคุณเอง) หรือ คุณมอบชีวิตของคุณไว้กับพระเจ้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *