เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 11 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 18:1-23

พระเจ้าให้เยเรมีย์ไปดูช่างหม้อปั้นหม้อดินเพื่อจะสอนเรื่อง “สิทธิอำนาจของพระเจ้า” และ “การตัดสินใจของมนุษย์”  คุณคิดว่า สองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร?  และคุณจะตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *