วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม มัทธิว 24:3-14 “สัญญาณเตือน”

แน่นอนว่า ไม่มีใครรู้ถึง วันเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา แต่พระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่า ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา จะมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนกับ “สัญญาณเตือนภัย” ให้เราที่เป็นผู้ที่เชื่อจะระมัดระวังตัว และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ การกลับมาของพระเยซูคริสต์

Q1  มีเหตุการณ์ใดที่เป็น “สัญญาณเตือนภัย” บ้าง? (ข้อ 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12)
Q2 คุณคิดว่า สัญญาณเตือนภัย” ที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ ได้เกิดขึ้นในสังคม ในประเทศไทย ในโลกใบนี้ แล้วหรือยัง? คุณจะตอบสนองอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *