วันอังคารที่ 2 ตุลาคม มัทธิว 24:36-44 “วันไหน?”

นายแฮโรลด์ แคมป์ปิง ผู้นำคริสเตียนกลุ่มแฟมิลี่ เรดิโอ ในอเมริกา ได้ทำนายว่า ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2011  คือวันสิ้นโลก วันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาครั้งที่สอง แต่ก็เป็นคำทายที่ผิดพลาด แต่ก็ยังมีคำทายออกมาอีกว่า วันสิ้นโลกที่แท้จริงคือ วันที่ 21 ธันวาคม 2012 ? เราจะมาดูกันว่า พระคัมภีร์พูดถึง วันเวลาของวันสิ้นโลกอย่างไร?

Q1 ใครคือคนที่รู้ว่า พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาวันไหน?  (ข้อ 36)
Q2 คำเตือนในข้อ 42-44 ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ (วันสิ้นโลก) อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *