วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม ฟีลิปปี 1:1-11 “ขอบคุณพระเจ้า”

เปาโลได้เอ่ยชื่อของทิโมธีในการขึ้นต้นจดหมายด้วย เพราะทิโมธีเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการประกาศที่เมืองฟีลิปปี หลังจากที่กล่าวคำทักทาย เปาโลก็บอกกับพี่น้องที่เมืองฟีลิปปีว่า ทุกครั้งที่ท่านอธิษฐานเผื่อพวกเขา จิตใจของท่านเต็มไปด้วยการขอบคุณพระเจ้า และความชื่นชมยินดีอยู่เสมอ (ข้อ 3-4)

Q1 คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เปาโลเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี และขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งเมื่ออธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เมืองฟีลิปปี? (ดูข้อ 5, 6, 7 ประกอบ)
Q2 เปาโลอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เมืองฟีลิปปีอย่างไร? (ดูข้อ 9-10 ประกอบ) และคุณจะนำตัวอย่างในการอธิษฐานของเปาโลมาใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *