วันอังคารที่ 9 ตุลาคม ฟีลิปปี 1:19-26 “เป้าหมาย”

ชีวิตของเปาโล เป็นชีวิตที่อุทิศตัวเองให้กับพระเจ้าเต็มกำลัง และเปาโลก็พร้อมที่จะสละชีวิตของท่านเพื่อกระทำให้เป้าหมายที่ท่านได้รับมอบหมายจากพระเจ้าสำเร็จ จนท่านพูดออกมาว่า “เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้น การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร” (ข้อ 21)

Q1  สำหรับเปาโลแล้ว ดูเหมือนว่า การมีชีวิตอยู่ และการตายจากโลกนี้ ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลย ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? (ดู ข้อ 20, 25, 26)
Q2  อะไรคือเป้าหมายสูงสุดของคุณในการมีชีวิตอยู่วันนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *