วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม ฟีลิปปี 4:4-7 “จงชื่นชมยินดีเถิด”

แทบไม่น่าเชื่อว่า เปาโลจะบอกให้พี่น้องที่เมืองฟีลิปปีว่า “จงชื่นชมยินดีเถิด” ในขณะที่ท่านกำลังติดคุกอยู่ เปาโลได้แสดงให้เห็นผ่านชีวิตของท่านว่า ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งความชื่นชมยินดี ไม่ว่าสถานการณ์รอบๆ ข้างจะเป็นอย่างไรก็ตาม

Q1  อะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้เปาโลมีชีวิตแห่งความชื่นชมยินดีอยู่เสมอ?
Q2  เปาโลมองประสบการณ์ที่ทุกข์ยากลำบากในชีวิต เป็นโอกาสที่จะได้รับสันติสุขของพระเจ้า ผ่านการอธิษฐาน คุณจะนำมุมมองของเปาโลไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *