วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม ฟีลิปปี 4:10-20 “สิ่งที่มีอยู่ & สิ่งที่ไม่มี”

เปาโลจบจดหมายด้วยการขอบคุณพระเจ้าสำหรับการมีส่วนร่วมรับใช้ของพี่น้องที่เมืองฟีลิปปี ในเรื่องของการถวาย และส่งสิ่งของมาช่วยหลายครั้ง รวมทั้งส่งเอปาโฟรดิทัสไปเป็นผู้ช่วย (ข้อ 15-18) และเปาโลได้ใช้โอกาสนี้ในการสอนเรื่องของ การเรียนรู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขจากสิ่งที่ตนเองมี ไม่ใช่สิ่งที่ตนเองไม่มี

Q1  อะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้เปาโลสามารถมีชีวิตที่มีความสุขจาก “สิ่งที่มีอยู่” ไม่ใช่ “สิ่งที่ไม่มี”? (ข้อ 13)
Q2  คุณจะเรียนรู้ที่จะมีความสุขใน “สิ่งที่มี” และ “สิ่งที่ไม่มี” ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *