วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 7:1-6 “แยกออก”

ในการเข้าครอบครองแผ่นดินคะนาอัน ซึ่งเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญา เราพบว่า พระเจ้าทรงมีความปรารถนาที่จะแยกชนชาติอิสราเอลซึ่งเป็นประชากรขององค์ออกจากชนชาติต่างๆ รอบตัวอย่างชัดเจน

Q1  ทำไมพระเจ้าจึงออกคำสั่งอย่างเด็ดขาดให้ชนชาติอิสราเอลทำลายชนชาติอื่นๆ ให้สิ้นซาก (ข้อ 2) และห้ามไม่ให้ชนชาติอิสราเอลแต่งงานกับชนต่างชาติ (ข้อ 3)? (ดูข้อ 4-6 ประกอบ)
Q2  ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ คุณจะสอนเรื่องคู่ครองกับลูกของคุณอย่างไร? ถ้าคุณเป็นคนหนุ่มสาว คุณจะมีหลักการในการเลือกคู่ครองอย่างไร? ถ้าคุณมีแฟนที่ยังไม่เป็นคริสเตียน คุณจะนำบทเรียนจากพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *