หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2012

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช)  ขอบคุณพระเจ้าที่ได้รับใบอนุญาตรื้อถอนอาคารแล้ว ขอพระเจ้าทรงนำและเลือกบริษัทรับเหมาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อเข้ามาทำการก่อสร้าง และการขออนุญาตก่อสร้างที่จะได้รับการอนุมัติ
  2. คณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และคุณสุขุม) เผื่อการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอสำหรับงบประมาณ 63 ล้าน
  3. การเตรียมตัวในการย้ายสำนักงาน และการย้ายสถานที่นมัสการชั่วคราว ระหว่างที่มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ การจัดเก็บสิ่งของที่จะสามารถจัดเก็บของได้เรียบร้อย และการขนย้าย
  4. วันมิชชั่นที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. เทศนาโดย อ.ล่ายมู่เซิน โดยวันเสาร์เริ่มรายการเวลา 19.00 น. วันอาทิตย์ช่วงเช้าเวลา 10.00-12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00-15.00 น. (เทศนาภาษาจีน แปลไทย) ขอพระเจ้าทรงเปิดใจสมาชิกทุกคนที่จะมีภาระใจด้านงานมิชชั่นมากขึ้น
  5. สมาชิกทุกคนที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสำหรับปี 2013 ที่จะมาถึง ซึ่งจะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ขอให้เราทุกคนมีความคิดอย่างเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ให้เราทุกคนหนุนจิตและชูใจกันด้วยความรัก ด้วยคำพูด ด้วยการกระทำ และด้วยคำอธิษฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *