วันพุธที่ 24 ตุลาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 7:6-11 “พระเจ้าของพวกเจ้า”

อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบ ช้าๆ นี่เป็นช่วงเวลาที่ดี ที่อิสราเอลจะเรียนรู้จักกับพระลักษณะของพระเจ้าในอีกด้านหนึ่งก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา

Q1  โมเสสได้บรรยายถึงพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 9-10 ประกอบ)
Q2  จากพระลักษณะของพระเจ้าที่คุณได้เรียนรู้ในวันนี้ จะทำให้คุณเข้ามาใกล้พระเจ้ามากขึ้น หรือออกห่างจากพระองค์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *