วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 7:12-16 “พระพร”

อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบ ช้าๆ ที่นี่โมเสสได้บอกถึงพระพรที่พระเจ้าจะทรงโปรดประทานให้กับชนชาติอิสราเอล

Q1  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ชนชาติอิสราเอลได้รับพระพรจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องอาหารการกิน ทรัพย์สิน การมีบุตร สุขภาพที่แข็งแรง และการมีชัยชนะเหนือศัตรู?
Q2  ลองนับพระพรที่พระเจ้าให้ในชีวิตของคุณว่ามีมากน้อยแค่ไหน ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *