วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 7:17-24 “อย่ากลัวเลย”

อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบ ช้าๆ โมเสสได้หนุนใจชนชาติอิสราเอลก่อนที่จะเดินทางเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา ซึ่งแน่นอนว่า จะต้องมีสงคราม และการสู้รบ (ชนชาติอิสราเอลไม่เคยทำสงครามมากว่า 400 ปี เพราะการเป็นทาสในอียิปต์)

Q1  การที่โมเสสบอกให้ชนชาติอิสราเอล “ระลึก” ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ (ปลดปล่อยพวกเขาออกจากอียิปต์) มีส่วนช่วยหนุนใจชนชาติอิสราเอลให้เดินต่อไปข้างหน้าอย่างไร?
Q2   “พวกท่านอย่าวิตกเพราะเขา ด้วยว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านอยู่ท่ามกลางท่าน ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่น่ากลัว” (ข้อ 21) หนุนใจคุณอย่างไรในการเผชิญหน้ากับความกลัว ความวิตกกังวลที่คุณมีในวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *