วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 7:25-26 “รูปเคารพ”

อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบ ช้าๆ โมเสสจบพระคัมภีร์บทนี้ด้วยเนื้อหาเดียวกับตอนที่เริ่มต้นเกี่ยวกับรูปเคารพ แต่ใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะรุนแรงเด็ดขาด โดยเรียกรูปเคารพว่า เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ เป็นสิ่งที่ต้องเกลียด เป็นของต้องห้าม

Q1  โมเสสได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดการกับ “รูปเคารพ” อย่างไรบ้าง? (สังเกต “จง” และ “อย่า”)
Q2  ลองสำรวจชีวิตของคุณว่า คุณได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับรูปเคารพบ้างหรือไม่? ซึ่งอาจจะไม่ใช่รูปเคารพที่เป็นเครื่องรางของขลัง แต่อาจจะเป็นรูปเคารพในลักษณะของคำทำนาย การดูหมอ  ดูฮวงจุ้ย ดูโหงวเฮ้ง การถือฤกษ์ยาม การถือศีลกินเจ การสะเดาะเคราะห์ ฯลฯ อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือให้คุณอยู่ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *