วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม เอสเธอร์ 2:1-18 “พระราชินีคนใหม่”

ในเอสเธอร์บทที่ 1 ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่พระราชินีวัชทีถูกปลดออกจากตำแหน่ง เพราะไม่ได้ให้เกียรติกษัตริย์อาหสุเอรัส โดยไม่มาตามคำเชิญ ซึ่งหลังจากที่กษัตริย์อาหสุเอรัสหายโกรธ ก็คิดถึงตำแหน่งพระราชินีที่ว่างลง จึงมีการจัดหาหญิงพรหมจารีย์มาเพื่อให้กษัตริย์คัดเลือกเป็นพระราชินีแทนพระนางวัชที เอสเธอร์ก็เป็นหนึ่งในหญิงสาวที่ถูกคัดเลือก แต่เธอปกปิดความเป็นคนยิวของเธอไว้ (ข้อ 10-11)

Q1  คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เอสเธอร์ได้รับเลือกให้เป็นพระราชินี และพระเจ้ามีส่วนในเรื่องนี้อย่างไร? (ดูข้อ 8-11,15, 17)
Q2  คริสเตียนเชื่อว่า ไม่มีคำว่า บังเอิญ ในการดำเนินชีวิตของเรา ทุกอย่างอยู่ในแผนการและน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้า ลองทบทวนชีวิตที่ผ่านมาของคุณ และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *