วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม เอสเธอร์ 2:19-23 “ไม่ลืมตัว”

ชีวิตของเอสเธอร์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่น่าเชื่อเพียงคืนเดียว เธอเปลี่ยนสภาพจากหญิงเชลย กลายเป็นพระราชินี แต่เธอก็สำแดงให้เห็นว่า เธอไม่ได้เป็นเหมือนกับสำนวนไทยที่ว่า “คางคกขึ้นวอ” หมายถึง คนที่มีฐานะต่ำต้อย พอได้ดีแล้วก็มักแสดงกิริยาอวดดีลืมตัว

Q1  จากการที่เอสเธอร์ยัง “เชื่อฟัง”คำพูดของโมรเดคัย (ข้อ 20) และทูลเรื่องการปองร้าย “ในนามของโมรเดคัย” (ข้อ 22) ทั้งๆ ที่เธอเป็นพระราชินี สะท้อนให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเอสเธอร์ว่า เธอเป็นคนแบบไหน?
Q2  คุณจะนำแบบอย่างในชีวิตของเอสเธอร์มาใช้ในการดำเนินชีวิตของคุณวันนี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *