วันอังคารที่ 30 ตุลาคม เอสเธอร์ 3:1-15 “ฮามานผู้เดือดดาล”

พระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึง ฮามาน ซึ่งถูกแต่งตั้งให้อยู่เหนือข้าราชการคนอื่นๆ ของกษัตริย์อาหสุเอรัส แต่ความยิ่งใหญ่ของฮามาน กลับกลายเป็นที่มาของความทุกข์ยากลำบากของเอสเธอร์ โมรเดคัย และชนชาติอิสราเอลที่อยู่ในอาณาจักรของอาหสุเอรัส

Q1  ฮามาน “เดือดดาล” (ข้อ 5) ต่อการกระทำของโมรเดคัย ที่ไม่แสดงความเคารพต่อเขา จนเป็นที่มาของแผนการร้าย แผนการร้ายนั้นคือ? (ดู ข้อ 6, 8-9, 13 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำคำสอนของพระคัมภีร์ที่ว่า “จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทำบาป” (ฟีลิปปี 4:26) ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร เมื่อคุณโกรธ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *