วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน เอเฟซัส 3:14-21 “คนที่รักเรา”

มีคำกล่าวไว้ว่า “เราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่รักใครสักคน แต่เราไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยที่ไม่มีใครรัก” เพราะนั่นเท่ากับว่า เราดำเนินชีวิตอยู่บนความหวาดกลัว และการที่ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไร ดังนั้นเราต้องการกำลังและคำตอบสำหรับชีวิตของเรา

Q1  พระคัมภีร์ตอนนี้ได้เป็นกำลังและคำตอบสำหรับการดำเนินชีวิตในวันนี้อย่างไร?
Q2  ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็ตาม คุณคือ “คนที่พระเยซูคริสต์ทรงรัก” ใช้เวลานี้ทบทวนความรักของพระองค์ที่มีอยู่ในชีวิตของคุณ อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *