วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน อิสยาห์ 40:28-31 “เหน็ดเหนื่อย”

ความเหน็ดเหนื่อยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราสามารถตกอยู่ในสภาพที่หมดแรง ท้อแท้ หมดหวัง และเต็มไปด้วยความหวาดกลัว โดยเฉพาะการเหน็ดเหนื่อยที่ติดต่อกันเป็นเวลายาวนาน เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะพัก แต่ที่สำคัญกว่านั้น คือ เราต้องการคนที่เข้าใจในความรู้สึกของเราว่า เราเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน?

Q1  ทำไมอิสยาห์จึงมั่นใจว่า พระเจ้าเข้าใจความเหน็ดเหนื่อยของเรา และสามารถช่วยเหลือให้เรามีกำลัง มีความหวังขึ้นมาใหม่ได้?
Q2  คุณคิดว่า “คุณจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี” เหมือนที่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *