วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน อพยพ 1:1-22 “การข่มเหง”

ชนชาติอิสราเอลรอดพ้นจากภัยพิบัติ การกันดารอาหาร โดยเข้ามาอาศัยอยู่ในอียิปต์ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงส่งโยเซฟเข้ามาเตรียมหนทางไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ปัญหามาเกิดขึ้นหลังจากที่โยเซฟเสียชีวิต และฟาโรห์องค์ใหม่ไม่รู้จักโยเซฟ ฟาโรห์องค์ใหม่ทรงเกิดความหวาดกลัวเมื่อเห็นชนชาติอิสราเอลเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว จนมีคำสั่งให้เกณฑ์ชนชาติอิสราเอลเป็นทาสคอยทำงานให้คนอียิปต์ แถมยังพยายามจะฆ่าเด็กที่เกิดใหม่ที่เป็นผู้ชายผ่านนางผดุงครรภ์ รวมถึงมีคำสั่งให้คนอิสราเอลทิ้งลูกชายที่เกิดใหม่ทุกคนลงในแม่น้ำไนล์

Q1  ท่ามกลางการข่มเหงที่เกิดขึ้น คุณเห็นถึงพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าอย่างไรบ้าง? (ดู ข้อ 12, 17, 20-21 ประกอบ)
Q2  ในสภาพสังคมปัจจุบันที่ดูเหมือนว่า เต็มไปด้วยการข่มเหง การแก่งแย่งชิงดี ปัญหาต่างๆ มากมาย  คุณจะมีชีวิตที่สำแดงเหมือนกับนางผดุงครรภ์ทั้งสองคนได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *