วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน อพยพ 3:1-14 “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น”

พระเจ้าทรงเรียกโมเสส หลังจากที่เขาหนีออกจากอียิปต์ เมื่ออายุ 40 ปี และไปเป็นคนเลี้ยงแกะอีก 40 ปี รวมอายุตอนนั้นโมเสสมีอายุ 80 ปีพอดี ในเหตุการณ์การทรงเรียกโมเสส พระเจ้าทรงเปิดเผยพระลักษณะของพระองค์หลายอย่างที่น่าสนใจ และเป็นการยืนยันว่า พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งชนชาติอิสราเอลแม้แต่น้อย

Q1  ลองเขียนพระลักษณะของพระเจ้าที่คุณเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้ออกมา? (ดู ข้อ 6, 7, 8, 13, 14 ประกอบ และสังเกตคำกิริยา)
Q2  ประโยคที่ว่า “เราเป็น ผู้ซึ่งเราเป็น” มีความหมายอย่างไรในชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *