วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน มัทธิว 27:45-56 “สิ้นพระชนม์”

พระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขนเมื่อเวลาประมาณเที่ยง จนกระทั่งเวลาบ่ายสามโมงพระองค์จึงสิ้นพระชนม์ เป็นสามชั่วโมงแห่งความโศกเศร้าเสียใจ ผิดหวัง ท้อแท้ หมดกำลัง สำหรับผู้คนที่รักพระเยซู แต่เป็นสามชั่วโมงแห่งความสมหวัง ความยินดี ความสะใจ สำหรับกลุ่มคนที่เกลียดพระองค์ และเป็นสามชั่วโมงที่พระเยซูคริสต์ทรงสำแดงให้รู้ว่า พระองค์ทรงรัก “ทุกคน” มากแค่ไหน ซึ่งก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงร้องเสียงดังว่า “สำเร็จแล้ว” ยอห์น 19:30

Q1  ทันทีที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ มีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างน้อย 3 ประการคือ? (ข้อ 51, 52, 54)
Q2  เหตุการณ์ที่ไม้กางเขน ทำให้นายร้อยและทหารพูดกันว่า “แท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า” และสำหรับตัวคุณหละ ไม้กางเขนทำให้คุณรู้จักพระเยซูคริสต์ในฐานะอะไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *