วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน ลูกา 9:21-27 “แบกกางเขน”

พระเยซูคริสต์รู้ว่า วันหนึ่งพระองค์จะต้องถูกตรึงและเสียชีวิตบนไม้กางเขน พระองค์จึงใช้ภาพการแบกไม้กางเขนในการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความยากลำบากในการเป็นสาวกและติดตามพระองค์

Q1  คุณคิดว่า “การแบกไม้กางเขนตามพระเยซูคริสต์ทุกวัน” (ข้อ 23) และ “การอับอาย” (ข้อ 26) มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  สำรวจชีวิตของคุณว่า มีอะไรที่ทำให้คุณไม่สามารถแบกกางเขน (เป็นสาวก) ติดตามพระเยซูคริสต์ทุกๆ วัน? อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังคุณในเรื่องนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *