วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม ปฐมกาล 39:1-23 “โยเซฟ – การทดลอง”

โยเซฟถูกพี่น้องขายไปเป็นทาสในอียิปต์ และมีโอกาสได้เข้าไปทำงานในบ้านของโปทิฟาห์ พระคัมภีร์บันทึกว่า พระเจ้าทรงสถิตกับโยเซฟ และการงานที่เขาดูแลจัดการก็ได้รับการอวยพร แต่ชีวิตของโยเซฟที่ดูเหมือนว่า จะดีวันดีคืน กลับต้องมาเจออุปสรรค เมื่อภรรยาของโปทิฟาห์หลงชอบโยเซฟ และพยายามชักชวนโยเซฟให้ร่วมหลับนอนกับเธอ

Q1  คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้โยเซฟมีชัยชนะเหนือการชักชวนของภรรยาโปทิฟาห์? (ดู ข้อ 8-9 และ 12-13 ประกอบ)
Q2  คุณจะมีชีวิตที่มีชัยชนะเหนือการทดลองที่มีอย่างมากมายอย่างไร โดยเฉพาะในเรื่องเพศ ที่ดูเหมือนว่า สังคมวันนี้คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *