วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม ปฐมกาล 40:1-23 “โยเซฟ – ถูกลืม”

โยเซฟถูกจับขังคุกทั้งที่ไม่ผิด แต่เขายังได้รับความเอ็นดูจากพัศดี รวมทั้งยังทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี ที่สำคัญพระคัมภีร์บันทึกว่า พระเจ้าทรงสถิติกับโยเซฟ  และดูเหมือนว่า โยเซฟจะมีโอกาสได้ออกจากคุก เมื่อเขาเองมีโอกาสได้ทำนายฝันให้กับพนักงานน้ำองุ่น และพนักงานขนมของกษัตริย์ฟาโรห์ โดยหวังว่า จะได้รับการช่วยเหลือ

Q1  หลังจากที่พนักงานน้ำองุ่นได้ออกจากคุก แต่กลับลืมสิ่งที่สัญญาไว้กับโยเซฟ ซึ่งในบทที่ 41 ข้อ 1 เราพบว่า โยเซฟถูกลืมเป็นเวลาถึง 2 ปี คุณคิดว่า โยเซฟจะคิดอย่างไรกับชีวิตที่ทำในสิ่งที่ดี แต่กลับถูกลืม?
Q2  คุณเคยทำในสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกต้อง แต่ไม่มีใครเห็นบ้างหรือไม่? คุณรู้สึกอย่างไร และคุณยังทำในสิ่งดี / สิ่งที่ถูกต้องต่อไปหรือไม่ เพราะเหตุใด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *