วันอังคารที่ 11 ธันวาคม ปฐมกาล 41:37 – 57 “โยเซฟ – ความสำเร็จ”

หลังจาก 2 ปีผ่านไป โยเซฟได้ถูกฟาโรห์เรียกเข้ามาทำนายฝัน เพราะไม่มีผู้ใดทำนายได้ ซึ่งโยเซฟได้บอกว่า การทำนายฝันนั้นไม่ได้เกิดจากความสามารถของตัวเขาเอง แต่มาจากพระเจ้า (41:16, 25, 28) โดยทำนายว่า แผ่นดินจะอุดมสมบูรณ์อยู่ 7 ปี หลังจากนั้นจะเกิดการกันดารอาหารครั้งใหญ่ 7 ปีเช่นกัน ซึ่งโยเซฟเองก็ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาไว้อย่างครบถ้วน

Q1  คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้โยเซฟได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลจัดการเพื่อเตรียมรับสถานการณ์การกันดารอาหาร 7 ปี ซึ่งถือว่า โยเซฟประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างมาก เป็นถึงอุปราช จะเป็นรองก็แค่ฟาโรห์คนเดียว? (ดู ข้อ 39, 51, 52 ประกอบ)
Q2  ชีวิตของโยเซฟหนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *