วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม ดาเนียล 3:13-30 “ยืนหยัดในความเชื่อ”

กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์สั่งให้ทำปฏิมากรทองคำ พร้อมทั้งออกคำสั่งให้ข้าราชการทุกคนจะต้องแสดงความเคารพทุกครั้งเมื่อมีเสียงเพลงบรรเลง ซึ่งเพื่อนทั้งสามคนของดาเนียลไม่ยอมทำตาม จึงถูกสั่งให้จับโยนลงในเตาไฟ

Q1  เพื่อนทั้งสามคนได้สำแดงด้วยคำพูดว่า พวกเขาจะยืนหยัดในความเชื่ออย่างไรบ้าง? (ดู ข้อ 16-18)
Q2  คุณได้สำแดงตัวว่าเป็นคริสเตียน และยืนหยัดในความเชื่อ ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างเด่นชัดในเรื่องใดบ้าง? อธิษฐานขอพระเจ้าเสริมกำลังชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *