วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 1 ยอห์น 4:7-12 “รักที่สัมผัสได้”

การได้รู้จักกับพระเจ้า ทำให้เราเรียนรู้จักความรักที่แท้จริง เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก และความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่จับต้อง สัมผัสได้  โดยเฉพาะความรักที่ผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ที่ได้ตายแทนเราทุกคนบนไม้กางเขน

Q1  อะไรคือเหตุผลที่ทำให้เราสามารถรักคนอื่นได้ และคนอื่นสามารถสัมผัสความรักของเราได้? (ดู ข้อ 7,10, 12 ประกอบ)
Q2  อธิษฐานขอให้ความรักที่คุณมีในพระเจ้านั้นถูกสัมผัสโดยผู้คนที่อยู่รอบๆ ตัวคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *