วันอังคารที่ 18 ธันวาคม เฉลยธรรมบัญญัติ 7:6-11 “เพราะรัก”

อย่างที่เรารู้ว่า พระเจ้าทรงเป็นความรัก และพระองค์ทรงสำแดงความรักของพระองค์ที่มีต่อประชากรของพระองค์อย่างชัดเจน และมั่นคง ซึ่งวันนี้เราจะมาดูคุณลักษณะความรักของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์ด้วยกัน

Q1  คุณเห็นคุณลักษณะความรักของพระเจ้าอย่างไรบ้าง? (สังเกตคำกริยาในข้อ 7-10 ประกอบ)
Q2  พระเจ้าทรงรักคุณอย่างมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลง คุณจะตอบสนองต่อความรักนี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *