วันพุธที่ 19 ธันวาคม โรม 8:28-30 “เกิดผลดี”

บางคนเปรียบเทียบความรักเปรียบเหมือนต้นไม้ เมื่อเติบโตเต็มที่ก็ให้ผลที่หอมหวาน และน่าชื่นใจ และความรักมักจะสวยงามเสมอสำหรับคนที่เข้าใจความรักอย่างถ่องแท้

Q1  เรามักจะใช้ข้อพระคัมภีร์ข้อ 28 หนุนใจคนอื่นให้มั่นใจในความรักของพระเจ้า แต่คุณคิดว่าประโยคที่ว่า “เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง” และ “ตามน้ำพระทัยของเจ้า” (ข้อ 28) เกี่ยวข้องกันอย่างไรสำหรับความรักของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่เชื่อในพระองค์?
Q2  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับผลอันดีในทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้ในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *