วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม เอเฟซัส 5:25-27 “บริสุทธิ์”

เมื่อมีการเปรียบเทียบความรักกับสีต่างๆ สีหนึ่งที่มักจะถูกใช้เปรียบเทียบคือ “สีขาว” เพื่อจะแสดงถึงความจริงใจ ความใส สะอาด ความบริสุทธิ์ และความดีงาม

Q1  อะไรคือเป้าหมายสูงสุด และแนวทางในการทำให้ความรักระหว่างสามีภรรยาประสบความสำเร็จ?
Q2  คุณจะรักษาชีวิตของคุณให้บริสุทธิ์ก่อนการสมรสได้อย่างไร? ถ้าคุณแต่งงานแล้ว คุณจะรักษาความบริสุทธิ์ในชีวิตสมรสอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *