วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 1 ซามูเอล 3:1-21 “เสียงเรียกชื่อ”

ซามูเอลเกิดมาตามคำอธิษฐานทูลขอของนางฮันนาห์ (ผู้เป็นหมัน) และเธอได้สัญญากับพระเจ้าจะมอบถวายซามูเอลให้ปรนนิบัติในพระนิเวศของพระเจ้า เธอจึงนำซามูเอลมาอยู่กับเอลีผู้เป็นปุโรหิตตั้งแต่เมื่อซามูเอลหย่านม (ประมาณ 3 ขวบ) และมาเยี่ยมซามูเอลทุกๆ ปี พร้อมกับเย็บเสื้อเล็กๆ มาฝาก และนี่เป็นเหตุการณ์ที่ซามูเอลมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นครั้งแรก

Q1  พระเจ้าเรียกชื่อซามูเอลถึง 3 ครั้ง และซามูเอลก็ลุกขึ้นถึง 3 ครั้ง ก่อนที่จะไปถามเอลี จนรู้ว่าต้องพูดอย่างไรกับพระเจ้าในการเรียกครั้งที่ 4 การกระทำของซามูเอลชี้ให้เห็นถึงจิตใจที่พร้อมจะปรนนิบัติอย่างไร?
Q2  “ขอตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่” คุณจะนำคำพูดของซามูเอลไปใช้ในการฟังเสียงของพระเจ้าผ่านการอ่านพระคัมภีร์ การเฝ้าเดี่ยว การศึกษาพระคัมภีร์ในกลุ่มเซล การฟังคำเทศนา อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *